A szülői-családi segítő, tanácsadó képzés

"A szülőség legyen a társadalmi közbeszéd része,

a szülőségről összegyűlt tudások váljanak 

a családok hétköznapjainak gyakorlatává!"

Mit kapnak a programhoz kapcsolódó segítő-tanácsadók?

Aktuális képzések 2020-ban Baranya, Bács-Kiskun, Heves, Nógrád, Vas megyékben

Országos segítői hálózathoz kapcsolódás lehetőségét.

Elmélet és módszertani tudást és gyakorlatot csoportokkal való munkához.

Újszerű megközelítéseket a legfontosabb és legaktuálisabb szülői kérdések megválaszolására.

Információkat a legfrissebb szülői kutatási eredményekről.

Folyamatosan megújuló módszertani segítséget.

Kik legyenek a hálózat tagjai:

 • segítő szakmákban dolgozók
 • szociális területen dolgozók
 • óvónők, bölcsődei szakemberek
 • pedagógusok
 • laikus segítők
 • orvosok, gyerekorvosok
 • egyéb segítő, tanácsadószakemberek
 • civil szervezetek


A szülői-családi segítő-tanácsadó, a szülőknek, családoknak, gyereküket egyedül nevelőknek, mozaik családoknak, nyújt segítséget, tanácsot, a gyerekeik nevelésében, a felnőtté válásuk támogatásában.

A szülői-családi segítő-tanácsadó, a képzését követően, többféle szakmai tudással felvértezve és bőséges szakmai-módszertani háttérrel tud a saját környezetében szülői csoportokat tartani és segítséget nyújtani.

A szülői-családi segítő-tanácsadó elsősorban azoknak a családoknak nyújt segítséget, amelyek nem igényelnek speciális segítséget, hanem azokkal az "átlagos" családokkal foglalkozik, amelyek  a gyereknevelés során olyan kérdésekkel, találkoznak szembe, amikre korábbi tapasztalataikból nem tudják a szükséges, lehetséges választ.

A szülői-családi segítő-tanácsadó nem helyettesíti azokat a szakembereket, akik pszichológiai, családterapeutai végzettséggel tudnak segíteni, de alkalmas arra, hogy tájékoztatni tudja a szülőket, családokat a fő, jellemző folyamatokról, helyzetekről és hatásukról.

A segítő-tanácsadó képes meglátni, amikor további szakember segítségére van szükség és a helyi ismeretei alapján ajánlani tud további szakembereket a mélyebb munkához.

Tanácsadói segítség a gyerekes családoknak

Családi és egyéni életciklusok

Egymás megértésének javítása

Az együtélés - határok, szabályok

Családi alrendszerek

Egyszülős és mozaik családok működése, sajátosságai

Párkapcsolat és egyéni igények a szülői feladatok között

Tanácsadói segítség a szülőknek

A gyerekek fejlődésének életkori sajátosságai

A gyerekek bio-pszicho-szocio fejlődése

A gyerek személyiségfejlődése

Hogyan ismeri meg az életet a gyerek?

Felelősség önállóság, bizalom kialakulása


Részletesen a szülői-családi tanácsadó képzés, hálózat kialakításáról

A szülői-családi tanácsadók képzésére programot hirdet a Szülőnek lenni program.

A képzés fő elemei, alap moduljai

5*20 órás alapképzés - 

 • a családról, 
 • a gyerekről, 
 • a társadalmi környezetről, 
 • a szülőségről, 
 • a tanácsadás módszertanáról

2 napos képzések keretében.

Tematikus modulok a gyerek életkora és élethelyzete szerint. Néhány példa:

 • kisgyermekkori kötődés kialakulása
 • testvér kapcsolatok
 • az online világ
 • szabályok, határok, engedékenység, szigorúság
 • önbizalom, dicséret
 • szülő-gyerek kapcsolat erősítése
 • sérült, fogyatékos, vagy tartósan beteg gyerek a családban

1 napos képzések keretében

A témák, a résztvevők igényei szerint kerülnek véglegesen meghatározásra.

A képzések megszervezése

Egyéni résztvevők részére központi képzéseket tartunk Budapesten. 

Csoportos, helyszíni képzést, megyénként legalább 15 fő együttes részvétele esetén tudunk biztosítani - amely lehet akár több pályázótól. Az összehangolást megszervezzük.

A képzések, alapmoduljai, minden esetben 5*2 napban, alkalmanként 20 órát, összesen 100 órát tesznek ki.

A tematikus modulok, alkalmanként egy napban, 2-2 témakört feldolgozva, 10 órás képzésben kerülnek megtartásra.

A képzéseket engedélyezett (korábban akkreditált) képzésként is igénybe lehet venni.

A képzések során biztosítjuk a résztvevői munkafüzetet és a tanácsadói munkafüzetet a hallgatóink részére.

A programokat a helyi igények alapján hétköznapokon, vagy péntek-szombati rendben tartjuk. Az alapmodulokat havonta, a további modulokat negyedévente tartjuk.

Az alap modulok tartalma

1. modul - A családról

A modul célja, hogy a résztvevők szerezzenek ismereteket a család, mint rendszer működéséről, találkozzanak elméleti szinten a családdal, mint egységgel kapcsolatos szakmai irányzatokkal.

A modul időtartama: 20 óra

A modul főbb elemei

 A család, mint rendszer

 Egyéni, pár és családi életciklusok

 Szabályok, határok, alrendszerek

 Családterápiás iskolák alapfilozófiái

2. modul - A gyerekről

A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a gyerekek fejlődésének bio-pszicho-szocio fejlődésének életkori szakaszairól és fő jellemzőiről, ezáltal megértve a cselekedeteik, gondolkodásuk mozgatórúgóit.

A modul időtartama: 20 óra

A modul főbb elemei

 A gyerek bio-pszicho-szocio fejlődése, különböző életkorokban

 A gyerek tanulásának (élet megismerésének) főbb jellemzői

 Személyiségfejlődés

 A gyerek, mint a családi rendszer bajainak tünethordozója - A szem, a lélek tükre, a gyerek pedig a családé!

3. modul - A társadalmi környezetről

A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a család, a családok helyzetének és szerkezetének változásairól, az ezzel kapcsolatos főbb társadalmi kérdésekről. Ezek mellett a résztvevők ismereteket szerezzenek a társadalmi fejlődésnek, a családokat, a gyerekek szülői támogatását érintő változásainak jellegéről, hatásairól, tendenciáiról.

A modul időtartama: 20 óra

A modul főbb elemei

 A társadalmi környezet változásai, aktualitások, kihívások

 A család környezetének szociológiai változásai

 A család mindennapos működése és szerepének mikro és makro rendszerbeli változásai

 A szülők, családok, gyerekek részére szolgáltatásokat nyújtó szervek és szervezetek rendszere és működése

4. modul - A szülőségről

A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek, a szülő, mint "támogató-igényt támasztó-kereteket meghatározó" megközelítésekről, értsék meg és tudják alkalmazni a gyerek, mint önálló célokkal és akarattal rendelkező személy támogatását olyan módon, hogy a benne rejlő legjobb lehetőségeket tudja kifejleszteni. A résztvevőknek értelmezniük kell a saját szülői és tanácsadói szerepeiket.

A modul időtartama: 20 óra

A modul főbb elemei

 Szülői önismeret, mint a tudatos cselekvés alapja

 A szülői cselekedetek következményeinek ismerete

 A szülők saját "elveinek" kidolgozása

 A gyerek megértésének javítása és a szülői feladatok ezen célok szolgálatába állítása

5. modul - A tanácsadási módszertan

A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek az alkalmi csoportok működéséről, jellemzőiről, a tanácsadói és szakértői tevékenység közötti különbségekről, valamint rendelkezzenek módszertani ismeretekkel az ismeretátadás saját élményen alapuló, a T-csoport technikát felhasználó módszertanról.

A modul időtartama: 20 óra

A modul főbb elemei

 Csoportok kezelése

 Téma fókuszálás

 A saját élmények felszínre hozatala

 A tapasztalatok cseréjének és hasznosulásának segítése

A képzési program célja

A téma iránt érdeklődők számára lehetőséget nyújtani arra, hogy szervezett keretek között bővíthessék, rendszerezzék tudásukat, új ismereteket szerezzenek, és új megoldásokat ismerjenek meg.

A képzés eredményeként a résztvevők egyes témakörökben alapvető ismereteket szereznek

 • az elméleti alapokról, 
 • a legújabb kutatási eredményekről,
 • bepillantást nyernek a további, önképzés lehetőségeibe.

Minősített szülői-családi segítő-tanácsadó

Az alapmodulokat és további 4 tematikus modult elvégző tanácsadók, 

a Szülőnek lenni program által

minősített szülői-családi tanácsadókká

válnak, amelyről Tanúsítványt is kapnak.

Tematikus modulok

A modulok célja, hogy a szülői-családi tanácsadók egy-egy konkrét kérdésben szerezzenek többlet elméleti tudást és lehetséges módszertani megodásokat ismerjenek meg. A tematikus modulokkal a szülő-családi tanácsadók 1 napos képzéseken, alkalmanként 2-2 témával ismerkednek meg.

Tematikus modulok a kezdeti időszakban

 • az első év, a kötődési elméletek gyakorlati hatásai
 • hogyan tudunk mintát adni a gyereknek
 • a gyerek önbizalmáról
 • a készségek fejlődése
 • tudati- értelmi fejlődés
 • ügyesség, mozgásos fejlődés
 • gyermeki felelősség és önállóság
 • mennyire terhelhetők a gyerekek?
 • hogyan töltsünk több időt a gyerekkel?
 • miért hazudik a gyerek?
 • testvér kapcsolatok
 • az online világ
 • szabályok, határok, engedékenység, szigorúság
 • önbizalom, dicséret
 • szülő-gyerek kapcsolat erősítése
 • sérült, fogyatékos, vagy tartósan beteg gyerek a családban
 • zaklatás, cyber bullying
 • pozitív pszichológia és a szülőség
 • mérföldkövek a gyerek személyiségének alakulásában
 • biztonság, védelem, túlféltés
 • kortárs kapcsolatok működése, hatása
A tematikus modulokon résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy csoportonként, egyéni témák szerint kapjanak felkészítést.

A szülői-családi tanácsadói hálózatról tartott figyelemfelhívó előadás diái.

Jelentkezés és további információ

info@szuloneklenni.hu

Cserey Miklós +36-30-942-9901

A képzéseket a Szülőnek lenni program megbízásából, a Belső Erő Nonprofit Kft. munkatársai és megbízásából, képzett tanácsadók, családterapeuták, családkonzulensek és mentálhigiénés szakemberek tartják.

Újabb képzéseket 2021-re tervezünk,  csatlakozzon csoportszervezőként a programhoz!

Kérdéseit itt is felteheti