VIII. Szülőnek lenni konferencia 2019.

Konferencia a szülőkkel kapcsolatban levő szakemberek részére


A bölcsőde, az óvoda, az iskola részvétele a gyerekek felnövekedésében, szocializációjában, kapcsolat a szülőkkel

A program időpontja

2019. május 21. kedd, 9.30-16.00


A program szervezői

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Magyar Pedagógiai Társaság

Szülőnek Lenni Program


A program helyszíne

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

A konferencia témája

A szülők kapcsolata azokkal az intézményekkel, ahol a családon kívül a legtöbb időt töltik a gyerekeik, a bölcsődékkel, az óvodákkal és az iskolákkal.

Az intézmények részvétele a gyerekek személyiségfejlődésében, szocializációjában. A feladatok megoszlása és kapcsolódása egymáshoz.

Fő kérdések:

Menyire tekintjük közös feladatunknak a gyerekek, a fiatal generációk személyiség fejlődését?

Hogyan tudunk szülők és intézmények egymáshoz kapcsolódni?

Hogyan egészítjük ki egymást, mire számítsunk egymástól?

Hogyan segítsük egymást, hogyan legyenek közös válaszaink az új kor új kérdéseire?

Mit tudunk tenni, ha a másik fél "nem teljesíti a feladatát"?

Ezekre a kérdésekre azért keressük a választ, mert együttesen veszünk részt a felnövekvő generációk szocializációjában, utólag hiába mutogatunk egymásra.

A rendezvény háziasszonya: Antal-Ferencz Ildikó

A konferencia módszertana


3 önálló témában 

a felvezető, ráhangoló előadásokat követően 

meghívott szakemberek pódiumbeszélgetésen vesznek részt az előadóval együtt

ezt követően a konferencia résztvevőinek is lehetőségük nyílik bekapcsolódni a beszélgetésbe

1. Csoportok szerepe (jelentősége) a gyerekek szocializációjában

9.30 - 11.00

Bevezető előadás: Révész Magda

Pódiumbeszélgetés résztvevői:

Dr. Somlai Péter - egyetemi tanár, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 

Dr. Sándor Ildikóa Magyar Táncművészeti Egyetem docense, gyermektáncház vezető (Kőketánc)

Villányi Györgyné - c. főiskolai docens, Magyar Pedagógiai Társaság alelnök

A beszélgetést Cserey Miklós vezeti.

Gyerekeink nagyon sokféle csoporthoz csatlakoznak, különböző felnőttek által vezetett csoportokhoz, iskola, sportolás, külön órák, saját kortárs csoportok. Ezek különböző hatással vannak rájuk, különböző felnőttekkel kerülnek kapcsolatba, más és más kortárs kapcsolatot alakítanak ki. 

Ezekben a csoportokban is alakul a személyiségük, érnek, fejlődnek, kibontakoznak, vagy éppen visszahúzódnak. Észrevétlenül is aktívan készülnek a felnőtt életre, folyamatosan fejlődik az önállóságuk a kapcsolódásuk az egyre kinyíló világhoz.

2. Konfliktus, agresszió, bullying

11.15 - 12.45

Bevezető előadás: Sebhelyi Viktória UNICEF gyerekjogi vezető

Pódiumbeszélgetés résztvevői:

Gruber Andrea - Pressley Ridge Közép- és Kelet-Európai Regionális Igazgató

Fülöp Hajnalka - digitális kommunikáció szakértő, www. HajnalON.hu 

Tarjányi Edit - Vecsés Gyámhatóság, gyámügyi szakügyintéző , Gordon oktató, www.gordontrening.hu

A beszélgetést Pálvölgyi Bea vezeti.

Ma egyre többet tudunk a zaklatásról, az agresszióról és annak különböző megnyilvánulásairól, de még mindig nem tudunk eleget arról, hogy ezt hogyan kezeljék a gyerekeink.

Azt nem fogjuk tudni elérni, hogy ezek csökkenjenek, de abban segíthetünk, hogy megtanulják feldolgozni, kezelni.

A felnőtt társadalomnak érzékenyebbé kell válni a fiataloktól jövő jelekre, mert többekre súlyos hatással van a verbális, személyes, vagy az online világban megjelenő agresszió, komolyan sérülnek és nemegyszer erős önbizalomvesztést is elszenvednek a tudtunk nélkül.

3. A gyermek intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) szerepe a gyerek személyiségfejlődésében

13.30 - 15.00

Bevezető előadás: Jegesné Rémesi Irén, Kék Madár Program, Veszprém, Báthory István általános iskola

Pódiumbeszélgetés résztvevői:

Szűcs Viktória - Bölcsődei Dolgozók szakszervezete

Barta Árpád - Új alma mater általános iskolát működtető Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója

Golyán Szilvia - Magyar Pedagógiai Társaság

Lencse Máté - Igazgyöngy Alapítvány Toldi Tanoda, szakmai vezető

A beszélgetést Molnár Csilla vezeti

Kölcsönösen segítene a szülőknek és az intézményi dolgozóknak, az együttműködés, amiről az utóbbi időben kölcsönösen leszoktunk. Elvárásokat támasztunk egymással szemben, hogy "ez nem az én dolgom, hanem a szülőé, vagy az iskoláé", és közben a gyerekeink támasz és segítség nélkül maradnak. 

Nem állítunk nekik megfelelő szabályokat és nem jelöljük ki kellően a határokat, de nehezen viseljük, hogy kevésbé kitartóak és saját szabályaik, normáik szerint működnek.

A beszélgetésben megjelennek majd új szerepek és módszerek a nevelés világában.

RÁADÁS PROGRAM - későbbi időpontban

Társadalmi Párbeszéd Színház programja

Más időpontban került megtartásra, a résztvevők és a jelentkezők közvetlenül kapnak értesítést a programról.

Kiknek szól?

A konferenciát a szülőséggel és családokkal foglalkozó, a gyerekekkel közvetlen kapcsolatban levő, ehhez a tevékenységhez kapcsolódó szakmai szervezetek képviselői, pedagógusok, szociális szakemberek, az ilyen területen működő civil és önszerveződő közösségek képviselői, és az érdeklődő szülők, valamint az ELTE PPK dolgozói és hallgatói részére szervezzük.

Ezek a szakemberek és szervezeti vezetők alkalmasak és képesek továbbvinni a konferencia gondolatait, beépíteni azt a saját munkájukba, környezetükbe, ezzel erősítve a konferencia hatását.

Ezzel kívánjuk elősegíteni, hogy a gondolatok a fejlesztési lehetőségek, a megoldások és módszertani ötletek rajtuk keresztül, az ő közvetítésükkel, minél több szakemberhez, családhoz és szülőhöz el tudjanak jutni.

Részvétel, jelentkezés

A konferencián való részvétel ingyenes, de szervezési okok miatt kérjük az előzetes regisztrálást.

A jelentkezési lap segítségével ötleteket is adhat a konferencia tartalmára, módszereire.

Amennyiben szívesen vállalna feladatot is a konferencia lebonyolításában, kérem jelezze azt is.

Örömmel várjuk a jelentkezését!

TÁMOGATÓK

Vissza a kezdetekig

2019. A bölcsőde, az óvoda, az iskola részvétele a gyerekek felnövekedésében, szocializációjában, kapcsolat a szülőkkel

2018. Tévhitek a gyerek fejlődéséről, a szülő gyerek kapcsolatokról

2017. Család és iskola

2016. Az elég jó család

2015. Szülői féltés, társadalmi gondoskodás - a gyerek önállósága, felelőssége

2014. Szülői szerepek támogatása

2013. A társadalmunk jövője a gyerekeinkben van, és az Ő jövőjük a mienkben, szülőkében van!

2012. A szülőség legyen a társadalmi közbeszéd része

Akik eddig megtisztelték a konferenciákat, előadóként, workshop vezetőként:
Korábbi konferenciákról

VII. Szülőnek lenni konferencia 2018.

Tévhitek a gyerek fejlődéséről

Miről szól a konferencia?

Hogyan tudjuk segíteni a szülőket szakemberként?

Milyen tévhitek, milyen "téves társadalmi elvárások" vannak, amelyek nem segítik, hanem gátolják, nehezítik a gyerekek fejlődését, harmonikus gyerekkorát?

Milyen tévhitek vannak a családok működésében? Milyen társadalmi változások vannak, amelyek miatt kevésbé nőnek fel természetes módon a gyerekeink?

Délelőtt

Hintalovon Alapítvány - "Hallgass meg! - A gyerek véleményének tisztelete"

Mészöly Marcell, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekjogi követe osztja meg gondolatait

Dr. Trencsényi László - A közösségi élmény hiánya

Csíki Mariann - Több ezer éves tapasztalat az idegrendszer gyerekkori fejlesztéséről

L. Ritók Nóra - Az én gyerekem, vagy a mi jövőnk? (A roma gyerekek integrációja elméletben és gyakorlatban.)

UNICEF Dr. Tausz Katalin, Kovács Anna Sára - Gyerekjogok

Cserey Miklós - Társadalmi tévhiteink, téves társadalmi elvárások

Délután

A szülői-családi segítő-tanácsadók képzési rendszere.

A képzés tartalma, főbb elemei, a részvétel lehetőségei.

Bepillantás a képzés egyes moduljaiba:

A családról - Cserey Miklós

A gyerekről - Pálvölgyi Beatrix

A szülőségről - Vajna Réka

A tanácsadási módszertanról - Rendi Mari

A programról előzetesen ITT olvashat!


VI. Szülőnek lenni konferencia 2017.

Család és iskola

Miről szól?

Gondolatok

  • Az iskola, az egyik igen fontos terep a gyerekek életében, de nem az egyetlen és nem kizárólagos terepe a gyerekek fejlődésének.
  • Hogyan és miben működjön együtt a család és az iskola?
  • Mi az, amit biztosan a családban tanul meg a gyerek?
  • Mi az, amit biztosan az iskolában tanul meg a gyerek?
  • Mi az, amit biztosan nem az iskolában tanul meg a gyerek?

A Konferencia programja

A program felépítése

Milyen volt gyereknek lenni 2016-ban? - Németh Barbara, gyermekjogi programvezető Hintalovon alapítvány

Lesznek-e, vannak-e gyerekközöségek? - Dr. Trencsényi László címzetes egyetemi tanár

Iskola és család a 21. században - Nádori Gergely

Iskolai bullying, az erőszakot megelőző, kezelő, resztoratív megoldások -                       Dr. (habil) Herczog Mária, Scs, szociológus, CSAGYI

Tényleg partneri a viszony? (A "nem együttműködő" szülők) -                                                L. Ritók Nóra, Igazgyöngy Alapítvány, szakmai vezető

Ami még fontos (az iskolán túl) - Cserey Miklós

Délután

World café beszélgetések és "Tudjon meg töbet rólunk", szervezeti bemutatkozások

NLP módszertan - NLP Intézet - Mészáros Edina

Új módszerek az iskolai konfliktus kezelésekben - Pressley Ridge Alapítvány - Csuzdi Eszter

Függőségekről - Magadért Alapítvány - Rendi Mari, Vajna Réka

A szülő-pedagógus-gyerek-iskola együttműködés javítása workshop - Katona Emese

A szülői-családi tanácsadó képzésről, információk és  kérdések - Cserey Miklós a Szülőnek lenni program alapító-vezetője